Najważniejsze informacje

Dla rodziców i uczniów


Sport w gimnazjum

Dział sportowy:
p. Paweł Bareja


 Gazetka szkolna

Redakcja gazetki szkolnej: p. Iwona Pabich


 Biblioteka

Biblioteka, czytelnia, MCI: 
p.Małgorzata Kogut


Moodle

Platforma edukacyjna                         szkoły 

Witamy na stronie Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach

Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach usytuowane jest przy ulicy Pescantina 2.
W związku z prowadzoną budową sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce,
szkolny numer telefonu uległ zmianie.
25 794 34 41 lub 25 794 34 40
nowy numer telefonu do sekretariatu szkoły.

Czasowo działa jeszcze stary numer 25 63 29710

e-mail: sekretariat@pg4siedlce.pl

Dokumentacja szkoły, sekinne ważne informacje dla rodziców w dziale [Najważniejsze informacje]

Informacje na temat przyjęcia do szkoły w dziale [Rekrutacja]

Placówka  posiada nowoczesną bazę dydaktyczną oraz sportową. Więcej  w dziale  [O szkole]
Uczniowie PG4 osiągają wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych.  Więcej w dziale [Najważniejsze informacje]
Chór szkolny  od wielu lat  jest finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży, natomiast zespół muzyczny zajmuje czołowe miejsca w różnych przeglądach artystycznych. Więcej informacji
w dziale [Osiągnięcia]

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.
W gimnazjum  funkcjonuje bogato wyposażona biblioteka oraz czytelnia z Multimedialnym Centrum Informacji. Więcej na stronie  [Biblioteka]
W każdy pierwszy wtorek miesiąca organizowane są dni otwarte dla rodziców.  W ramach tych spotkań pedagodzy udzielają  informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu. Tego dnia rodzice mogą obejrzeć ciekawe wystawy dotyczące pracy uczniów i działalności szkoły. Więcej w dziale [Ogłoszenia]

Od roku szkolnego 2010/2011 szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach w partnerstwie z Miastem Siedlce pt. "Praktyki pedagogiczne- kompetentnie, twórczo, przyjemnie".  Szczegółowe informacje w dziale [O szkole]

W latach 20012-2013, w gimnazjum były prowadzone bezpłatne zajęcia CIsco Networking Academy. Więcej w dziale [Ogłoszenia]
Gimnazjum przystępowało i zrealizowało wiele projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego: Biały Orlik, Moje boisko, Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych, Internet
w każdej gminie.  Więcej informacji w dziale [O szkole]

W gimnazjum działają klasy sportowe, w tym klasy o profilu pływackim.  Więcej informacji w dziale  [Sport]


Nawigacja

Rekrutacja
Informacje na temat rekrutacji  dokumenty do pobrania: formularze, druk podania 
O szkole
Informacje na temat wyposażenia szkoły , kadra nauczycieli
Wydarzenia
Aktualne wydarzenia z życia szkoły, sprawozdania z uroczystości
Osiągnięcia
Najwyższe osiągnięcia uczniów w dydaktyce, sztuce i sporcie
Ogłoszenia
Bieżące ogłoszenia
Koła zainteresowań
Wykaz zajęć pozalekcyjnych
Historia
Historia powstania szkoły
Współpraca Siedlce-Pescantina
Informacje na temat wymiany polsko- włoskiej, sprawozdania z wyjazdów
Przydatne odnośniki
Odnośniki do placówek edukacyjnych w naszym mieście

Basen
Harmonogram pracy basenu
BIP
Najważniejsze dokumenty szkoły, sprawozdania finansowe
Plan lekcji
Obowiązujący plan lekcji
Administrator
Zgłoś problem do administratora strony szkoły:
iwona.pabich@pg4siedlce.pl