Najważniejsze informacje

Dla rodziców i uczniów


Sport w gimnazjum

Dział sportowy:
p. Paweł Bareja


 Gazetka szkolna

Redakcja gazetki szkolnej: p. Iwona Pabich


 Biblioteka

Biblioteka, czytelnia, MCI: 
p.Małgorzata Kogut


Moodle

Platforma edukacyjna                         szkoły 

Witamy na stronie Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach

Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach usytuowane jest przy ulicy Pescantina 2.
W związku z prowadzoną budową sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce,
szkolny numer telefonu uległ zmianie.
sekretariat: 25/ 794 34 41 lub 25/ 794 34 45
Inne, ważne numery telefonów:
pływalnia:            25/794 39 96
księgowość:       25/794 34 45
gł. księgowa:      25/794 34 46
pokój
nauczycielski:    25/794 34 48
pedagog:           25/794 34 47
kuchnia:             25/794 39 95
biblioteka:         25/794 44 43
pielęgniarka:    25/794 44 44
portiernia:         25/794 44 40

e-mail:  pg4sie@wp.pl
lub
e-mail:  sekretariat@pg4siedlce.pl

Dokumentacja szkoły, sekinne ważne informacje dla rodziców w dziale [Najważniejsze informacje]

Informacje na temat przyjęcia do szkoły w dziale [Rekrutacja]

Placówka  posiada nowoczesną bazę dydaktyczną oraz sportową. Więcej  w dziale  [O szkole]
Uczniowie PG4 osiągają wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych.  Więcej w dziale [Najważniejsze informacje]
Chór szkolny  od wielu lat  jest finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży, natomiast zespół muzyczny zajmuje czołowe miejsca w różnych przeglądach artystycznych. Więcej informacji
w dziale [Osiągnięcia]

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.
W gimnazjum  funkcjonuje bogato wyposażona biblioteka oraz czytelnia z Multimedialnym Centrum Informacji. Więcej na stronie  [Biblioteka]
W każdy pierwszy wtorek miesiąca organizowane są dni otwarte dla rodziców.  W ramach tych spotkań pedagodzy udzielają  informacji na temat postępów w nauce i zachowaniu. Tego dnia rodzice mogą obejrzeć ciekawe wystawy dotyczące pracy uczniów i działalności szkoły. Więcej w dziale [Ogłoszenia]

Od roku szkolnego 2010/2011 szkoła uczestniczy w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach w partnerstwie z Miastem Siedlce pt. "Praktyki pedagogiczne- kompetentnie, twórczo, przyjemnie".  Szczegółowe informacje w dziale [O szkole]

W latach 20012-2013, w gimnazjum były prowadzone bezpłatne zajęcia CIsco Networking Academy. Więcej w dziale [Ogłoszenia]
Gimnazjum przystępowało i zrealizowało wiele projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego: Biały Orlik, Moje boisko, Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych, Internet
w każdej gminie.  Więcej informacji w dziale [O szkole]

W gimnazjum działają klasy sportowe, w tym klasy o profilu pływackim.  Więcej informacji w dziale  [Sport]


Nawigacja

Rekrutacja
Informacje na temat rekrutacji  dokumenty do pobrania: formularze, druk podania 
O szkole
Informacje na temat wyposażenia szkoły , kadra nauczycieli
Wydarzenia
Aktualne wydarzenia z życia szkoły, sprawozdania z uroczystości
Osiągnięcia
Najwyższe osiągnięcia uczniów w dydaktyce, sztuce i sporcie
Ogłoszenia
Bieżące ogłoszenia
Koła zainteresowań
Wykaz zajęć pozalekcyjnych
Historia
Historia powstania szkoły
Współpraca Siedlce-Pescantina
Informacje na temat wymiany polsko- włoskiej, sprawozdania z wyjazdów
Przydatne odnośniki
Odnośniki do placówek edukacyjnych w naszym mieście

Basen
Harmonogram pracy basenu
bip 
Najważniejsze dokumenty szkoły, sprawozdania finansowe
Plan lekcji
Obowiązujący plan lekcji
Administrator
Zgłoś problem do administratora strony szkoły:
iwona.pabich@pg4siedlce.pl